Hoe interne social media bijdraagt aan gelukkig werken

Posted by | October 23, 2013 | Gelukkig werken, Social at work | No Comments

Gelukkig werken en leiderschap

Er is heel veel geschreven over gelukkig werken (1). Het gaat om persoonlijk leiderschap. De eigen verantwoordelijkheid van werknemers werk te creëren of zo in te richten dat het daadwerkelijk bij hen past. Voor mij is dit een reden geweest om voor mijzelf te beginnen. In de toekomst zie ik mijzelf ook als werkgever en ik wil mijn toekomstige werknemers ondersteunen in het vinden van geluk op de werkvloer.

Ik ben van mening dat alle werkgevers hun werknemers moeten ondersteunen in hun leiderschap naar gelukkig werken. Uiteindelijk wordt de werkgever hier ook gelukkiger van. Gelukkige mensen zijn namelijk gezonder, meer commited, werken beter samen en zijn creatiever. Daarnaast is het aantrekken van nieuw talent makkelijker, verbetert het imago van de organisatie en is er sprake van meer innovatie.

Maar hoe kan een werkgever zijn werknemers ondersteunen in gelukkig werken? Naast werknemers te helpen zichzelf beter te leren kennen door bijvoorbeeld coaching, kan de werkgever door het inzetten van de juiste tools een stap zetten naar gelukkig werken:

“Het gebruik van een intern sociaal platform draagt bij aan gelukkig werken”


Wat is een intern sociaal platform?

Een intern sociaal platform is een relatief nieuw communicatiemiddel. Het platform maakt samenwerken en kennisdelen makkelijker. Het vergroot verbondenheid en zorgt voor een enorme tijdsbesparing onder andere door emailvermindering. Een sociaal platform kan gezien worden als vervanging van intranet en maakt een eind aan de heersende communicatie brei. Een intern sociaal platform vergroot interactie door gebruik te maken van de beste features van Facebook, Linked-in, Twitter, Whatsapp en meer.

Wat is gelukkig werken?

Gelukkig werken betekent voor mij dat ik energie krijg van de dingen die ik doe. Dat ik de dingen kan doen waar ik een lach van op mijn gezicht krijg, een gevoel krijg iets bij te dragen doordat ik doe waar ik goed in ben. Kortom: energie, een bijdrage leveren en de inzet van jouw talenten.

Uit onderzoeken naar gelukkig werken komt de volgende top 10 kenmerken van de werkomgeving naar voren die samenhangen met geluk op het werk. En daarnaast de top tien geluksbedervers.

Top tien geluksbrengers Top tien geluksbedervers
1. Goede werksfeer met fijne collega’s (verbondenheid) 1. Gebrekkige communicatie door het management
2. Prettige werkzaamheden 2. Geen marktconform salaris
3. Goede leidinggevende (respect, rechtvaardig en open) 3. Geen of te weinig waardering voor werk en prestaties
4. Goede balans tussen werk en privé 4. Slechte leidinggevende
5. Gevarieerd werk 5. Te weinig ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
6. Gevoel van zinvol werk 6. Onvoldoende gehoor voor ideeën
7. Gevoel van een wezenlijke bijdrage 7. Te weinig mogelijkheden voor hoogvliegers
8. Deel uitmaken van een succesvol team 8. Gebrek aan secundaire arbeidsvoorwaarden
9. Erkenning voor je werk en prestaties 9. Werk is niet leuk genoeg
10. Een goed salaris 10.Gevoel missen dat je werk er echt toe doet

Hoe draagt een intern sociaal platform bij aan gelukkig werken?

Het gebruik van een intern sociaal platform zorgt zowel voor het vergroten van een aantal van de geluksbrengers op de werkvloer als voor het verminderen van de bedervers van geluk op de werkvloer. Hieronder ga ik in op deze factoren.

(Gebrekkige) communicatie door het management
Een van de meest voorkomende kritiekpunten onder andere uit werknemerstevredenheidsonderzoeken is gebrekkige communicatie door het management. Een intern sociaal platform zorgt voor interactie, juist met het management. Mensen kunnen reageren op berichten waar bijvoorbeeld het intranet vooral een ‘zend-medium’ is. Daarnaast krijgt het management meer zicht op wat er speelt op de werkvloer.

(Weinig) waardering voor prestaties
Een intern sociaal platform is erg geschikt voor het delen van successen en het openlijk waardering geven (nr 9 kenmerken van geluk). Dit creëert een vervulling van één van de behoeften zoals die in de piramide van Maslow naar voren komt: achting en waardering.

(Onvoldoende) gehoor voor ideeën
Mensen hebben over het algemeen graag invloed en willen meedenken. De inzet van een intern sociaal platform geeft mensen een stem, hun stem kan immers het verschil maken (nr 7)! Het delen van ideeën en de mogelijkheid mee te denken geeft een boost aan de creativiteit en verbondenheid van mensen met de organisatie.

Het werk is (niet) leuk genoeg
Door de inzet van een intern sociaal platform wordt veel tijd bespaard doordat informatie makkelijk vindbaar is, vragen niet 10x gesteld worden en het email verkeer drastisch verminderd wordt. Gebruikers hebben hierdoor meer tijd voor het werk wat ze leuk vinden en het biedt ruimte voor prettige werkzaamheden (nr 2) en gevarieerd werk (nr 5)! Het creëren van zinvol werk (nr 6) ligt hierdoor voor iedereen binnen handbereik.

Onderdeel van een succesvol team
Kennis delen en samenwerken gaat makkelijker. Bovendien is alle informatie beschikbaar op één platform zodat gebruikers minder tijd kwijt zijn met het zoeken van informatie.

Impact op de andere kenmerken van gelukkig werken
De voorgaande factoren samen leiden tot een betere werksfeer, meer commitment van werknemers en meer plezier op de werkvloer! Dit is mijn persoonlijke doel; een bijdrage leveren aan geluk op de werkvloer.

Too good to be true?

Het inzetten van een intern sociaal platform en het je mensen zelf laten uitzoeken is onvoldoende. Dit is zowel mijn persoonlijke ervaring als de ervaring van erg veel mensen die ik de afgelopen tijd over dit onderwerp gesproken heb. Uit onderzoek blijkt ook dat, naast management commitment, een begeleide uitrol cruciaal is voor het succesvolle gebruik van een intern sociaal platform.  Alle gebruikers moeten er eerst achter komen ‘what’s in it for me’. Onze ervaring is dat wanneer mensen inzien wat het hen persoonlijk oplevert, weerstand weggenomen wordt.

DNA connect kan je helpen

DNA connect gaat graag de uitdaging aan de mensen binnen jouw organisatie te enthousiasmeren en te inspireren om het gekozen interne sociale platform ook daadwerkelijk te gaan gebruiken en kennis/informatie te gaan delen. In onze workshops sluiten we aan bij de doelstelling waarmee het intern sociaal platform ingevoerd wordt zodat ook op management niveau commitment is aan het platform.(1) Voor deze blog ben ik geïnspireerd door het boek; Gelukkig werken, Onno Hamburger & Ad Bergsma, 2e druk, 2012, en daarnaast verschillende artikelen over gelukkig werken op het internet.

Wil je ook succesvol naar 'social'? Neem contact met ons op