Daadkrachtige medewerkers verbinden - DNA CONNECT

Posted by | February 08, 2013 | Social at work | No Comments


Retail medewerkers zijn eenvoudig herkenbaar wanneer je rondloopt door een Coolcat, Rituals, Zara, Score of bijvoorbeeld een Hi winkel. Het zijn veelal jongeren, vaak student, die te vinden zijn op de winkelvloer. De meeste werken parttime. Dit is overigens het gevolg van het feit dat Retailers elke week zo’n 50 uur open zijn voor publiek. Neem daarbij het uurtje voor openingstijd waarin de winkel klaargemaakt moet worden en je begrijpt dat een 40-urige werkweek niet past. Dit betekent dat personeel flexibel inzetbaar moet zijn. Door de vele parttimers en het snelle verloop van medewerkers is het soms een hele uitdaging ervoor te zorgen dat de medewerkers van alles op de hoogte zijn. Menig interne-communicatieprofessional worstelt dan ook met de volgende vragen: Hoe bereik je de medewerkers? Hoe regel je de informatiestroom richting de winkels? Hoe zorgen ik ervoor dat medewerkers beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Hoe kunnen medewerkers gemakkelijk advies vragen bij een uitdaging en altijd en overal  informatie met elkaar delen?

Het versturen van een wekelijkse digitale nieuwsbrief vanuit het hoofdkantoor dekt een deel van de ‘communicatie’. Echt veel ruimte voor interactie geeft dat niet. Een maandelijkse ‘Magazijnposter’ of elk kwartaal een Magazine geeft medewerkers een platform om meer informele informatie en interesses uit te wisselen. Het doel is vaak het geluid van de medewerkers te laten horen, interactief is het echter niet. Deze vormen van communicatie missen buiten interactie ook snelheid. Snelheid die beperkt wordt door deze mediums. De Retail branche is in de afgelopen jaren nogal in beweging geweest. Fusies en overnames hebben management en medewerkers nogal eens tegenover elkaar geplaatst. Juist op dit soort momenten wordt duidelijk dat het voor medewerkers een hele route is om de dialoog aan te gaan met het hoofdkantoor. Veel medewerkers verlangen dan ook naar een manier om hun eigen stem te laten horen.

Help de medewerker praat terug

Waar medewerkers elkaar intern lastig kunnen vinden, zo makkelijk vinden de medewerkers elkaar op externe social media als bijvoorbeeld Facebook. Steeds vaker plaatsen de medewerkers over de organisatie hun mening op het internet, deze mening hoeft niet altijd positief te zijn. De koetjes en kalfjes die eerst het onderwerp van gesprek waren op social media maken plaats voor onderwerpen waarin serieuze zorg over de ontwikkelingen op het werk worden uitgesproken. Een kettingreactie van bijval, commentaar en discussies tot gevolg hebbende. Het sociale netwerk doet haar werk…Organisatie en management worden totaal verrast en erger nog, ze zijn niet betrokken bij het gesprek. Ze staan direct 0-1 achter.

Retailer 3.0

Een mooi alternatief om intern met elkaar de dialoog aan te gaan is een intern social netwerk. De meeste Retailers zetten volop in op externe social media voor communicatie met de klant. Ze zijn een goede manier om de merkbeleving te vergroten en om een relatie met de klant op te bouwen. Waarom wordt social media eigenlijk nog zo weinig ingezet voor internal branding? Natuurlijk kan een organisatie de bedrijfsvoering top-down bepalen, maar het heeft veel meer toegevoegde waarde om de mening en visie van medewerkers mee te nemen. Bijvoorbeeld om extra draagvlak te creëren. Social tools zijn een prima manier om kennis te delen en samen tot nieuwe ideeën te komen. Want of het nu gaat om een nieuwe dienst of product, de organisatiestrategie of een nieuwe reclamecampagne. Wie weten er beter wat past bij de klant dan de medewerkers zelf? Zij staan immers elke dag in contact met de klant.

Medewerkers als grootste fan door interne social media

Interactie zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Het biedt medewerkers de mogelijkheid te reageren op content en op elkaar. Het geef ze de gelegenheid zelf content te produceren door bijvoorbeeld postings, foto’s of video’s te kunnen uploaden. Daardoor krijgen ze automatisch het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel. We hoeven niemand uit te leggen wat de impact is van snelle communicatie, wanneer een medewerker met een prangende vraag binnen 10 minuten drie tips krijgt uit totaal andere hoeken van de organisatie. Naast betrokkenheid, snelheid en interactie dienen hier nog twee andere elementen aan toegevoegd  te worden, transparantie en vertrouwen. Duidelijkheid over wie communiceert en met welk doel.

Keep it simple

Social media zijn eenvoudig in gebruik  en zorgen voor interactie en dialoog met medewerkers onderling. Zorg voor een goed plan dat aansluit op de communicatiestrategie en bedrijfsdoelstellingen en vooral: zorg dat de tools toegevoegde waarde hebben. Niets is erger dan interactieve tools waar geen interactie plaatsvindt omdat de medewerkers geen meerwaarde ervaren.

Benieuwd hoe social tools er voor kunnen zorgen om in jouw organisatie beter kennis te delen of om intern de dialoog te verbeteren, neem dan contact op met cindy@dnaconnect.nl

Wil je ook succesvol naar 'social'? Neem contact met ons op