Interne social media een trend voor 2013 - DNA CONNECT

Posted by | February 05, 2013 | Social at work | No Comments

Voor 2013 verschijnen al vele voorspellende trends op het gebied van het gebruik van social media. Één van deze trends is het gebruik van interne social media. Dit is logisch, aangezien aandacht voor externe social media een mate van communiceren vereist waarvan de basis een open dialoog is met de klant. Dit is  mogelijk op een goede en geloofwaardige manier als deze manier van communiceren een basiswaarde is van de organisatie en van binnenuit, vanuit de cultuur van de organisatie, geleefd wordt.

De mate van aandacht voor externe sociale media versus interne sociale media
Verbazend is het daarom wel dat van de bedrijven die bezig zijn met externe social media slechts een beperkt aantal bedrijven nog aandacht heeft voor interne social media. Van de bedrijven die dat wel doen, blijkt dat niet elk bedrijf  energie steekt in het formuleren van de manier waarop interne sociale media zal bijdragen aan een verandering naar een meer open interne communicatie,of hoe het zal bijdragen aan de externe social media strategie. Dat is jammer, want hier is veel te winnen voor een organisatie.

Welke kennis hebben de medewerkers van social media?
Na het bijwonen van verscheidene innovatie dagen en social media brainstorms binnen bedrijven, is het duidelijk dat binnen bedrijven de kennis over sociale media ontzettend uiteenloopt. Ook de mate waarin bedrijven intern open met elkaar communiceren verschilt sterk. Hoe kan verwacht worden van medewerkers om een extern geloofwaardig open dialoog aan te gaan zolang dit intern nog niet gebeurt?  Veelal is het geen kwestie van onwil maar een gebrek aan kennis, aanwezige tools en mogelijkheden.

Begin met aandacht voor de interne cultuur van delen in de organisatie met behulp van training en een intern social media platform
In verscheidene bedrijven wordt er gepraat over hoe er waarde gehaald kan worden uit externe social media, terwijl de eigen medewerkers nog niet eens weten wat een hashtag is of denken dat twitter enkel bedoelt is voor het uitzenden van informatie. Dit maakt dat er vele angsten ontstaan als ‘sociale media geeft kans op schade voor mijn reputatie’ of ‘door bezig te zijn met sociale media wordt ik de hele dag afgeleid’.  Grijp de mogelijkheid aan om de medewerkers intern te trainen in de basis van sociale media en laat hen op een veilige manier kennis maken met  het gebruik van social media door intern met elkaar een open directe dialoog aan te gaan via een intern social platform.

Op deze manier ontstaat er een sociale organisatie die vanuit haar kennis van sociale media en open communicatiestructuur op een natuurlijke manier naar buiten kan treden richting externe sociale media en communicatie met de klant.

Wil je ook succesvol naar 'social'? Neem contact met ons op