De ingrediënten om als organisatie ‘social’ te gaan

Een sociale organisatie maakt optimaal gebruik van de aanwezige kennis. De kennis van haar medewerkers, maar ook extern van de kennis van klanten. Verbondenheid, delen en samenwerken zijn hierbij de speerpunten.  Om als organisatie social te gaan en een intern netwerk te creëren geloven wij in de inzet van sociale tools zoals een intern sociaal platform. Maar met de inzet hiervan zijn we er nog niet. De mindset van iedereen in de organisatie bepaalt uiteindelijk in hoeverre er gedeeld en samengewerkt gaat worden en of de sociale tools daadwerkelijk worden gebruikt. Techniek, mensen en processen in de organisatie bepalen gezamenlijk het succes. Hiervoor is onze sociale strategie de oplossing. Wij zorgen voor een sociale strategie die past bij uw organisatie en uw medewerkers. Aan de hand van de wensen van jouw organisatie, succesfactoren, ervaringen en risico’s en kansen ontwikkelen wij een sociale strategie. Hiermee heeft uw organisatie een praktisch leidraad in handen voor een succesvolle verandering naar een sociale organisatie en een optimaal gebruik van het interne netwerk.

 

We have a strategy. It’s called doing things – Herb Kelleher

Waarom een sociale strategie?

Voor de overgang naar een sociale organisatie is een heldere strategie en organisatie specifiek implementatieplan een voorwaarde voor succes. Met deze overgang wordt uw organisatie geconfronteerd met cultuur en technische veranderingen. Dit heeft impact op de manier waarop medewerkers werken. De meest succesvolle sociale organisaties hebben duidelijke richtlijnen voor optimalisatie van de betrokkenheid van de medewerkers. Wij beschrijven de visie voor jullie organisatie op weg naar een sociale organisatie. In de roadmap  definiëren we duidelijk herkenbare stappen om deze visie te realiseren.

De roadmap tot succes

Vertrekpunt voor implementatie

Onze roadmap vormt een brug tussen denken en doen. Met de resultaten uit de quickscan die inzicht geven in organisatiecultuur en kennis van de medewerkers is dit het vertrekpunt voor de implementatie.  Onze Interne Sociale Media (ISM) Roadmap is een krachtig communicatie instrument om binnen je organisatie draagvlak te creëren.

Gerelateerd aan de bedrijfsdoelstellingen

Met een interne social media strategie geven we antwoord op hoe je jou medewerkers kunt betrekken. Hierbij is het onze overtuiging dat dit aansluit bij de te realiseren bedrijfsdoelstellingen. Het meetbaar maken van de resultaten is een meerwaarde voor de organisatie. Gebruik de kracht van ‘social’ om als organisatie de volgende stap te zetten.

Doe niet zoals iedereen maar doe wat past bij de organisatiecultuur!

Samen met de klant ontwikkelen

Het vroegtijdig vanaf de ontwikkelingsfase betrekken van medewerkers uit alle delen van de organisatie – man, vrouw, oud, jong, leidinggevend, secretaresse – is belangrijk. Je hebt hen hard nodig als ambassadeurs tijdens de implementatie. Medewerkers moeten zich eigenaar gaan voelen van het netwerk. Het succesvol overgaan naar een sociale organisatie vraagt meer dan het enkel het implementeren van nieuwe social software en het opstellen van nieuwe of aanvullende regels en afspraken. We ontwikkelen de strategie samen met de medewerkers van je organisatie. Met onze kennis helpen wij bij de ontwikkeling van een roadmap tot succes.

De stap naar social business zetten?

Nieuwsgierig hoe jouw organisatie de stap kan zetten naar een social business? Maak een afspraak. Wij delen graag ideeën!

De eerste stap al gezet?

Al begonnen met een intern netwerk of heb je al sociale tools en ‘werkt het niet’ of wil je er meer uit halen? Lees hier verder hoe we met het ‘Boost programma’ of Workshops zorgen voor een snelle (door) start!